cute-baby-boys-wallpapers

KŪDIKIO RAIDA PIRMAISIAIS METAIS

Pirmaisiais metais ypač svarbu:

 • Sudaryti vaikui sąlygas judėti ir pažinti aplinką;
 • Stebėti vaiko reakcijas į įvairius stimulus: lietimą, garsą, šviesą, daiktus, bendravimą;
 • Kas mėnesį vertinti vaiko fizinę raidą: ūgį, svorį, galvos apimtį;
 • Jei kyla įtarimas, kreiptis į okulistą ir otolaringologą dėl regos ir klausos įvertinimo.

Rekomenduojama kreiptis į gydytoją dėl vaiko raidos sutrikimo, jei:

 • 3 mėn. kūdikis nereaguoja į stiprų garsą;
 • Neklauso kalbančiojo balso;
 • Nežiūri į kalbančiojo veidą;
 • Nepradeda “guguoti”;
 • Ilgai guli lovytėje nežaisdamas ir nebendraudamas;
 • Nekelia galvos gulėdamas ant pilvo;
 • 6 mėn. kūdikis nepasisuka į kalbantį asmenį;
 • Nemėgsta žaisti;
 • Nesišypso, nesijuokia, neguguoja”;
 • Nesiekia ir neima daikto;
 • Nerodo noro sėstis;
 • 12 mėn. vaikas nežaidžia žaidimų;
 • Neploja katučių;
 • Nesako skiemenų: „ma-ma“, „te-te“;
 • Nesistoja;
 • Nereaguoja į savo vardą.

lentele

RAŠYTI KOMENTARĄ