PIRMOJI KOMUNIJA

Iškilminga balta spalva pasipuošęs jaunimas… Ne, tai ne vestuvės. Tai – pirmosios komunijos sakramentas. Šios ypatingos dienos su virpančia širdele laukia daug vaikučių. Anksčiau buvome pripratę, jog pirmąjai komunijai vaikai yra paruošiami per tikybos pamokas mokykloje. Tačiau šiais laikais dažnai vietoj tikybos disciplinos tėvai neretai renkasi etiką (arba kitaip, dorovinį ugdymą). Tad kaip nepraleisti šios iškilmingos ir labai svarbios dienos ir priimti pirmosios komunijos sakramentą? Kaip tinkamai jam pasiruošti? Į šiuos ir kitus klausimus atsako brolis Juozapas Marija.

Kas tai yra pirmoji komunija ir kodėl krikščioniams yra svarbu ją priimti?

Pirmoji komunija yra mūsų įkrikščioninimo dalis. Mūsų tapimas Krikščionimi prasideda krikštu, kuris seniau, kai būdavo krikštijami tik suaugę žmonės, iš karto įtraukdavo ir pirmąją komuniją ir sutvirtinimą (ši praktika Ortodoksų bažnyčioje yra išlikus iki šiol). Vėliau, kuomet imta krikštyti mažamečius, pirmoji komunija ir sutvirtinimas buvo išskirti, kad tikintysis galėtų sąmoningai pasiruošti ir priimti šiuos sakramentus atskirai. Taigi pirmoji komunija savotiškai pratęsia tai, ką pradėjome krikšto dieną. Tikima, kad vaikas jau būna pajėgus suvokti, kas vyksta ir daugiau mažiau sąmoningai dalyvauti liturgijos šventime, žinodamas pagrindinius tikėjimo slėpinius. Tam jis ruošiasi pamokėlių metu, kur jam išaiškinamos pagrindinės tikėjimo tiesos ir mokoma kaip dalyvauti šv. Mišių šventime.

pirmoji komunija 2Kas turėtų vaiką paruošti komunijai? Tėvai? Mokytojai? Kaip jai tinkamai pasiruošti?

Yra įvairių būdų ir galimybių pasiruošti pirmajai komunijai. Tačiau geriausiai, kai bendradarbiauja tėvai ir tam pasirengę katechetai. Nėra lengva paprastai ir prieinamai perteikti tikėjimo tiesas, vaikams kyla įvairiausių klausimų, tad gera, kai šį darbą atlieką patyrę ir pasiruošę žmonės. Tėvų rolė taip pat labai svarbi, nes juk jie geriausiai pažįsta savo vaikus ir gali skirti daugiausiai dėmesio jiems asmeniškai. Be to, labai svarbus tėvų pavyzdys, nes, kaip žinia, vaikai mokosi iš suaugusiųjų. Labai svarbu perduoti ne tik teorinius, bet ir praktinius tikėjimo pagrindus, todėl itin svarbu įsijungti į bendruomeninį liturgijos šventimą. Vaikams, dalyvaujantiems šv. Mišiose su draugais, yra lengviau pasijusti liturgijos dalyviu, o ne tik stebėtoju, kuomet į tai, kas vyksta, žiūrima iš galinio suolo.

Kokio amžiaus vaikas jau gali priimti pirmąją komuniją?

Oficialus amžius yra nuo 9 m. Bet vaikų sąmoningumo lygis yra labai nevienodas, tad, atsižvelgiant į konkrečius atvejus, gali būti leista priimti komuniją ir anksčiau.

Papasakokite prašau plačiau apie pirmosios komunijos suteikimo sakramento eigą?

Pirmoji komunija suteikiama šv. Mišių metu, kuriose dalyvauja komuniją priimančio vaiko artimieji bei kiti tikintieji. Šv. Mišių metu pirmą kartą komuniją priimantiesiems suteikiamas ypatingas dėmesys. Dažnai jie įeina į bažnyčią atskirai, procesijos būdu, kai kuriose bažnyčiose kunigas juos pasitinka ir atskirai pasveikina jau prie bažnyčios durų. Komunijos metu priimantieji pirmąją komuniją tai daro iškilmingai, pirmiau kitų tikinčiųjų. Iškilmių metu yra įprasta užsidegti žvakelę ir laikyti ją degančią visų šv. Mišių metu. Labai sveikintina, jei tikintysis turi išsaugojęs krikšto žvakę, tuomet ji ir naudojama apeigose, taip sujungiant krikšto ir pirmosios komunijos sakramentus ir pabrėžiant apeigos tęstinumą.

Ar pirmosios komunijos sakramentas gali būtų duodamas tuomet, kai “tėvai patys įsigeidžia”, ar yra konkrečios datos?

Pirmosios komunijos šventė yra didelis įvykis visos bendruomenės gyvenime, todėl jai yra iš anksto ruošiamasi ir data derinama taip pat iš anksto. Žinoma, kad pasitaiko, jog vaikas dėl vienos ar kitos priežasties negali dalyvauti kartu su savo draugais. Tuomet mažylis jungiamas prie kitos grupės ar susitariama atskira data, kuomet bus galima dalyvauti šv. Mišiose ir priimti komuniją.

Kokios pareigos, atsakomybė lydi priėjusiuosius pirmąją komuniją?

Priėmęs pirmąją komuniją, kartu prisiimi ir įsipareigojimą gyventi bendruomeninį Bažnyčios gyvenimą – sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti šv. Mišiose, reguliariai eiti išpažinties, praktikuoti krikščioniško gyvenimo vertybes.

Ką reikia vaikui turėti pirmosios komunijos dieną? Kokia visų tų daiktų reikšmė, prasmė?

Pirmos komunijos dieną pakanka turėti krikšto žvakę, jei ji neišlikus – kokią kitą žvakę. Žvakė primena gautąją krikšto malonę, taip pat simbolizuoja prisikėlusį Kristų, išsklaidantį nuodėmių ir netikėjimo tamsą.

Kaip tėvai turėtų tinkamai pasveikinti savo pirmąją komuniją priėmusį vaiką? Kokios galėtų būti dovanojamos dovanos šios šventės proga?

Pirmos komunijos dieną dažnai yra dovanojami kasdienio tikėjimo praktikoje naudojami daiktai – rožančius, maldaknygė, šv. Raštas, škaplierius. Tačiau būtų gerai, kad vaikas būtų išmokytas jais naudotis ir žinotų, ką jie reiškia, kitaip visa tai bus numestą į šalį ir neturės jokios prasmės. Pirmoji komunija gali tapti savotišku vaiko pirmuoju žingsniu į suaugusiųjų pasaulį, tad tėvų rodomas pasitikėjimas ir paskata gali tapti didžiausia dovana. Jeigu dovanojamas rožinis ir pasakoma, kad vaikas bus atsakingas už vienos iš rožinio paslapčių kalbėjimą šeimoje, tuomet tai taps ypatinga dovana. Arba dovanojant šv. Raštą vaikas būtų įpareigojamas per sekmadienio pietus paskaityti jo ištrauką – tai galėtų tapti savotišku šeimos ritualu ir didelio pasitikėjimo vaiku ženklu.

Autorė Dovilė Palubinskienė

 

8 Komentarai

 • Viktorija

  Laba diena klausimas jai vaikas nekrikstytas gali prieit pirmos komunijos .ir ar gali sesuo su vyru krikstyt broli

  3 gegužės, 2018 at 17:57
 • Saulė

  Jeigu vaikas nekrikštytas, pirmosios komunijos prieiti negalės, nebent, tą dieną bus pakrikštytas. Sesuo su vuru negali krikštyti brolio.

  13 gegužės, 2018 at 15:50
  • Brigita

   Mums, vietinėje bažnyčioje, sakė, kad sesuo galės.

   8 spalio, 2022 at 19:43
 • Linelis

  Nekrikštytas vaikas taip pat gali ruoštis komunijai su visa grupe. Balandžio mėn susitarus su kunigu dėl krikšto reikėtų pakrikštyti. O priimti komuniją su visas grupe.

  26 gegužės, 2019 at 14:53
 • Gražina

  Labas vakaras, girdėjau, jog jei vaiko tėvai išsiskyrę, negali būti kaip atstovai vaikui priimant pirmąją komuniją, jo atstovai turėtų būti krikštatėviai. Bet abu gyvena ne Lietuvoje, vienas iš jų susituokęs ir priėmęs kitą tikėjimą, o kitas nesusituokęs. Šventėje jie dalyvaus, o ar turės prieš tai atlikti kokius nors darbus? Ar galite plačiau paaiškinti, kaip turėtų būti, ar nieko tokio, kad tėvai išsituokę ir ar galės atstovauti vaiką visuose žingsniuose priimant pirmąją komuniją. Ačiū

  12 spalio, 2019 at 20:06
 • Irena

  Sveiki,

  Norėjau paklausti: Jei vaikas per pirmąją Komuniją yra tavęs dovanų škaplierį, ką tai simbolizuoja ir ką tai reiškia tolimesniame vaiko gyvenime? Ķą vaikas turėtų atlikti gavęs šią dovaną pirmosios Komunijos metu?

  4 gegužės, 2020 at 10:38
 • Kristina

  Kaip vaikas galėtù priimti pirmà komunojà be mokyklos įsikišimo, o savarankiškai?

  13 gegužės, 2020 at 21:21
 • Neringa

  Sveiki, ar pirmąją komuniją reikia prieiti toje bažnyčioje, kurioje buvo krikštijama, ar nebūtinai?

  17 gegužės, 2021 at 17:04

RAŠYTI KOMENTARĄ