PAJAMŲ DEKLARAVIMAS. NEATIDUOKITE SAVO PAJAMŲ VALSTYBEI – DEKLARUOKITE

Gyventojų pajamų mokesčio deklaravimas daugeliui gali tapti neįveikiamu uždaviniu. Tačiau viskas nėra taip jau ir sudėtinga, kai žinai pagrindinius principus. Šiame straipsnyje trumpai apžvelgsime pagrindinius jaunoms šeimoms aktualius gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo aspektus.

Kas yra gyventojų pajamų mokesčio deklaracija?

Kiekvieną mėnesį nuo mūsų priskaičiuoto darbo užmokesčio (kitaip “atlyginimo ant popieriaus”) yra sumokamas gyventojų pajamų mokestis. Tikriausiai pastebėjote, kad kartais galutinis jūsų atlyginimas svyruoja? Taip gali nutikti dėl jums taikomo neapmokestinamo pajamų dydžio (kitaip NPD). NPD – tai mokesčio lengvata, kuris apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, yra atimamas iš jūsų atlyginimo, todėl ir mokėtina mokesčio suma tampa mažesnė. Jeigu jūsų gaunamos pajamos yra didesnės nei 290 eurų, jums bus pritaikytas ne pastovus, o kintamas NPD, kuris apskaičiuojamas pagal formulę 166-0,26 x (gaunamas darbo užmokestis – 290). Todėl metų pabaigoje reikia pasitikrinti, ar išnaudojote visą metinį NPD dydį bei ar jo neviršijote.

Kam privaloma pateikti gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją?

9453Deklaraciją turi užpildyti gyventojai, kuriems atsiranda prievolė perskaičiuoti pritaikytą NPD, vykdantys individualią veiklą ar turintys verslo liudijimą (net jeigu visus praėjusius metus negavo pajamų!). Taip pat yra individualių įmonių savininkai, ūkinių ir mažųjų bendrijų nariai bei asmenys, kurie pagal LR įstatymą privalo pajamas deklaruoti (pvz. valstybės tarnautojai, pareigūnai, profesinės karo tarnybos karininkai, valstybinių ar savivaldybės įmonių bei asociacijų vadovai ir kt.). Pajamų deklaravimas privalomas žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams, kurie yra PVM mokėtojai ar per pastaruosius metus gavo daugiau nei 3000 eurų žemės ūkio veiklos pajamų. Pajamas deklaruoti taip pat turi tie gyventojai, kurie pardavė trumpiau nei 5 metus jiems priklausiusį nekilnojamą turtą ar trumpiau nei 3 metus turėtą kilnojamąjį turtą, uždirbo iš finansinių priemonių daugiau nei 3000 eurų pajamų ar gavo daugiau nei 2500 eurų pajamų, pardavę kitą turtą. Dovanas reikia taip pat deklaruoti: jeigu iš savo šeimos narių (vaikų, tėvų, sutuoktinio, brolio, sesers, vaikaičių ar senelių) per 2015 m. gavote daugiau nei 2500 eurų pinigais arba kitu turtu, išskyrus nekilnojamąjį. Taip pat didesnes nei 2500 eurų vertės dovanas, kurias gavote iš kitų gyventojų. Deklaraciją privalote pateikti, jeigu dirbote užsienyje arba gavote kitų pajamų (pvz. už turto nuomą, suteiktas paskolas ir pan.), jeigu galutinai išvykstate iš Lietuvos arba tapote nuolatiniais Lietuvos gyventojais.

Kodėl verta deklaruoti pajamas?

Net jeigu neatitikote nei vieno aukščiau išvardinto kriterijaus, vis tiek verta atsiversti ir pasižiūrėti jūsų paruoštą deklaraciją. Galbūt jums priklauso tam tikros lengvatos, kuriomis metų eigoje nebuvote pasinaudoję. Pagrindinės mokesčio lengvatos, aktualios šeimoms:

Puslapiai: 1 2

RAŠYTI KOMENTARĄ