ODĖ LIETUVOS MAMOMS

Mama, tu esi nepakeičiama! Nesitikėk, kad užaugęs vaikas elgsis su tavimi pagal šį dėsnį. Todėl Dievas tau ir davė naujagimius bei kūdikius. Dievas tau įdavė privilegiją žindyti mažą, visiškai nuo tavęs priklausomą žmogų, kad tu prisigertum tikėjimo ligi gyvenimo pabaigos, jog tu esi kažkam nepakeičiama. Kiekvieną kartą, kai glaudi savo kūdikį prie krūties, tu jį glaudi prie savo širdies, kad visam likusiam gyvenimui atmintum: tu esi nepakeičiama. Tavo meilė vaikui yra nepakeičiama. Tik tavo meilės forma kis su vaiko amžiumi. Bet tavo esmė nesikeis niekada. Elkis pagal šį dėsnį. Neabejok juo. Neįrodinėk savo meilės vaikams, tu pralaimėsi šią įrodymų kovą. Neprašyk už savo meilę nieko atgal, nes atstumsi savo vaikus. Džiugink savo vaikus savimi ir tu auginsi juose dėkingumą. Būk ta nepakeičiama karaliene savo vaikams ir jie tave mylės, gerbs, brangins ir bus dėkingi tau už jų gyvenimus!

Tu esi kantri lyg Žemė!

Būk kantri. Nes niekas kitas negali būti kantresnis vaikams nei motina. Pavargai, eik ilsėtis. Užgriuvo vargai, prašyk pagalbos. Susirgai, gydykis. Bijai, skubėk eiti tikėjimo keliu. Ir tu būsi kantri it Žemė. Pats Dievas tau išties ranką ir eis šalia tavęs tol, kol reikės. Neskubink vaikų augimo. Juk tu esi didžioji kūrėja, tu esi nepakeičiamoji sėjėja. Sėk sėklas, bet netampyk daigų už viršūnių. Būk išmintinga motina. Tu gali. Tik pradėk tuo tikėti. Tikėk savo begaline kantrybe. Nes tik tu ją ir turi. Tave, o ne tėvą, Dievas apdovanojo ypatingomis dovanomis. Ir visa tai įvyko ne todėl, kad tu pasisavintum dar vieną Dievo vaiką, o tam, kad tu kaip gali geriausiai atliktum savo kūrėjos darbą su vienu iš Dievo vaikų. Jie yra mums brangūs, bet jie mums niekada nepriklauso ir nepriklausys.

Tu esi vaikų sergėtoja!

Vaikai yra Dievo turtai šioje žemėje. Mes, motinos, esame didžiosios vaikų sergėtojos. Neišsižadėk šios savo paskirties. Kas, jei ne tu, apsaugos vaikus nuo pikto? Kas, jei ne tu, apgins vaikus nuo tamsos? Kas, jei ne tu, vaikams duos meilę ir nieko daugiau? Ne lepinančios meilės vaikai atėjo į šią žemę, o išmintingos, auginančios, brandinančios meilės. Priimk savo paskirtį ir tu netapsi auka. Būk atsakinga mama ir tu neturėsi per daug laiko savęs nei gailėti, nei sirgti šių laikų pasaulio maru – depresija, šizofrenija ir pan. Būk, kuo jau esi. Būk mama. To užtenka Dievui. To užteks ir tavo vaikams. Tau nereikia siekti jokio motiniško tobulumo. Tu jau esi pakankamai gera mama visiems savo vaikams.

Mama, tu esi verta tikro gyvenimo!

Nepadaryk vaikų savo gyvenimo tikslu, nusivilsi. Nepadaryk vaikų tavojo gyvenimo gadintojais, mes, vaikai, nesuprasime to. Mums tiek daug ir tiek mažai nereikia. Mes atėjome, bet niekada nesiprašėme pas tave į svečius. Tai buvo Dievo valia. Todėl gyvenk savo tikrąjį gyvenimą su mumis: nelauk, kol mes užaugsime, nelauk, kol mes viską turėsime, nelauk, kol atliksi visus darbus, nelauk, kol mes susikursime savus gyvenimus, nelauk, kol mes turėsime savus namus ir savas šeimas. Tu jau dabar gyvenk tikrąjį savo gyvenimą ir kiekvieną akimirką žinok: tavo laimė yra tik tavo rankose; tavo likimas yra tavo rankose; kol mes maži, mūsų likimas yra tavo rankose; ir viskam yra Jo valia. Mums nereikia vietoj mamos Dievo. Mums užtenka netobulos laimingos ir sveikos mamos. Ir tu gali būti tokia. Tik pasirink! Mes esame tavo vaikai ir niekada netapsime tavo gyvenimo gelbėtojais ar gydytojais. Mes esame tavo vaikai ir esame verti tavo nepakeičiamos meilės, ypač tuomet, kai jos nenusipelnome. Atmink: tavo meilė mus gydo, saugo nuo pikto ir veda mus šviesos keliu. Priimk mus tokius, kokie mes esame ir tai padės mums greičiau įsisąmoninti tavo nepakeičiamumą mūsų gyvenime. Mes tave mylime net tada, kai to nerodome. Mes suvokiame tavo nepakeičiamumą net tada, kai tavęs nebranginame. Mums atseikės Dievas už tai. Nebausk mūsų savo nemeile. Kas, jei ne tu, mylės mus tokius, kokie mes esame? Ir ateis akimirka, kai mes tau, mama, pasakysime AČIŪ už gyvenimą, už kantrybę, už atsidavimą, už meilę. Meldžiame Dievo, kad toji akimirka ateitų, kol tu esi gyva. Atleisk mums, mama, nes mes ne visai žinome, ką darome. Būk rami, mama, mes gausime pagal nuopelnus. Lai kerštas nepaliečia tavo širdies. Lai visagalė meilė laimi visas žemiškas kovas.

Autorė: Ramunė Murauskienė

Šaltinis: https://minfo.lt

RAŠYTI KOMENTARĄ