KIEK KARTŲ PER DIENĄ REIKIA APKABINTI VAIKĄ, KAD UŽAUGTŲ LAIMINGAS?

Mažyliui labai patinka glamonės ir jis jų nuolat laukia bei tikisi iš tėvų. Garsus amerikiečių gydytojas Robertas P. Mackas apskaičiavo, kad vaikui išgyventi reikia 4 apkabinimų per dieną, o normaliai raidai būtina būti apkabintam ir pamyluotam mažiausiai 12 kartų per dieną.

Tėvų paskatinimas vaikui nubrėžia ribas ir leidžia suvokti, kaip elgtis. Jei tėvai dažnai skatina savo vaiką, tuomet beveik nieko nebereikia drausti. Tėvai turėtų pastebėti viską, kas vaikui sekasi, ir stengtis nepastebėti to, kas nepavyksta. Nepatariama daryti apibendrinamųjų, abstrakčių išvadų ir jokiu būdu nesakyti: „Tu amžinai…“, „Tu niekada…“ Mažylio raidą tokie žodžiai tarsi paralyžiuoja. Jie suerzina vaiką ir skatina agresiją.

Vaikai labai jautriai reaguoja į suaugusiųjų jausmus ir emocijas. Jei tėvai nejaučia džiaugsmo bendraudami su mažyliu ir tik stengiasi jį ko nors išmokyti, jie turėtų žinoti, kad bergždžiai stengiasi. Vaikas tik išmoks pergudrauti tėvus ir vengs bendrų užsiėmimų. Ypač svarbu, kad tėvai emociškai įsitrauktų į bendrą veiklą.

Manoma, kad eilinių gabumų, tačiau drąsus ir sugebantis priimti sprendimus žmogus gali konkuruoti su bet kuriuo talentingu, bet droviu žmogumi. Reiktų žinoti, kad atkaklumas ir ryžtas – irgi savotiškas talentas.

Gyvenamoji aplinka ir sąlygos gali arba padėti atsiskleisti vaiko gabumams, arba juos blokuoti.

Labai svarbu, kad tėvai savo autoritetu negniuždytų vaiko. Atsižvelgdami į vaiko interesus, jie turėtų sukurti tokią terpę ir sąlygas, kad jis galėtų maksimaliai vystyti savo gabumus ir talentus.

Tėvams reikėtų būti nuosekliems ir susitarti su kitais artimais giminaičiais dėl auklėjimo principų. Vaikams sunku suprasti, kodėl, pavyzdžiui, šiandien ką nors galima daryti, o rytoj jau nevalia. Arba kodėl tėtis tai leidžia, o mama draudžia.

Nepatartina vaiko mokyti tiesmukai. Puikiausia tėvų auklėjimo gudrybė – pasitraukti į antrą planą. Išmintingi tėvai sukuria tokias sąlygas ir aplinką, kurioje vaikas savo iniciatyva susiranda tai, ko jam reikia tobulėjimui. Svarbiausia, kad mažylis visą laiką jaustų tėvų meilę ir palaikymą.

Senovės Kinijoje būdavo sakoma: „Jei esi nepatenkintas savimi – tobulinkis. Jei esi nepatenkintas kitais – irgi tobulinkis, bet netobulink kitų.“

Kiekviena motina savo vaiką myli savaip, tačiau ne kiekviena moka parodyti savo jausmus. Vaikams būtina matyti, girdėti, jausti mamos meilę kasdien. Nebijokite permylėti savo kūdikio.

Vaikui nesvarbu, kiek laiko tėvai praleidžia su juo. Kur kas svarbiau, kaip patys brangiausi žmonės su juo bendrauja.

Autorė: vaikų ir paauglių psichiatrė – Aušra Dovydaitytė.

RAŠYTI KOMENTARĄ