picture of happy mother with baby over white

APIE VALSTYBĖS PARAMĄ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS

Kokia parama priklauso kūdikio besilaukiančiai dirbančiai moteriai?

Moteriai, kuri apdrausta ligos ir motinystės socialiniu draudimu, t. y. dirbo ir mokėjo įmokas „Sodrai“, nėštumo ir gimdymo atostogų metu už 70 dienų iki gimdymo ir už 56 dienas po gimdymo mokama motinystės pašalpa. Jeigu gimdymas komplikuotas arba gimsta daugiau negu vienas vaikas, pašalpa mokama už 70 dienų po gimdymo.

 • Motinystės pašalpa yra 100 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio.
 • Motinystės pašalpa negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos. Šios ribos nustatomos atsižvelgiant į LR Vyriausybės kasmet patvirtinamą einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, kuris nuo 2015 m. sausio 1 d. lygus 431 Eur., o nuo 2015 m. liepos 1 d. – 434 Eur.
 • Minimali motinystės pašalpa per mėnesį yra 144,67 Eur (trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio).
 • Maksimali motinystės pašalpa per mėnesį yra 1388,73 Eur (3,2 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio).

Kiek laiko bus mokama išmoka?

Motinystės pašalpa sumokama iš karto už visą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

Kokios išmokos priklauso gimus kūdikiui?

Gimusiam vaikui skiriama 418 Eur vienkartinė išmoka. Ji skiriama kiekvienam gimusiam kūdikiui, todėl gimus dvynukams ar trynukams, kiekvienas iš jų gauna tokio paties dydžio išmoką.

Noriu prižiūrėti kūdikį MOTINYSTĖS (TĖVYSTĖS pašalpa)

 • Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi VIENAS iš tėvų, įtėvių ar globėjų. Todėl dar iki vaiko gimimo reiktų apsispręsti, kuris iš tėvų eis vaiko priežiūros atostogų, kokios trukmės jos bus ir kiek laiko pageidaus gauti pašalpą. Apie savo sprendimą taip pat iš anksto reiktų informuoti darbdavį.
 • Parašyti prašymą darbdaviui suteikti vaiko priežiūros atostogas, ne vėliau kaip 14 dienų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos. Jos gali trukti iki vaikui sukaks treji metai. Tuo laikotarpiu darbdavys įsipareigoja išsaugoti Jūsų darbo vietą ir pasiūlyti ją Jums sugrįžus iš atostogų.
 • Kreipkitės į Sodrą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo, po to kai darbdavys suteikia vaiko priežiūros atostogas. Prašymą dėl šios pašalpos skyrimo Sodrai galima pateikti INTERNETU, paštu arba atvykus į skyrių.
 • Motinystės (tėvystės) pašalpa gali būti mokama iki vaikui sukaks metai arba dveji. Teikiant prašymą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos skyrimo reikia nurodyti kiek laiko norėsite ją gauti. Vėliau šio pasirinkimo nebebus galima keisti, tad būtina apsispręsti iš anksto. Jei kitas iš tėvų, turintis teisę gauti šią pašalpą, kreipsis dėl šios pašalpos už tą patį vaiką, jam pašalpos mokėjimo trukmė bus nustatoma pagal pirmojo iš tėvų pasirinkimą.
 • Motinystės (tėvystės) pašalpa už tą patį vaiką gali būti skiriama VIENAM iš tėvų (įtėvių), todėl, tėvai, turintys teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, turi galimybę šią pašalpą gauti pakaitomis.

 Pavyzdžiui, gimus kūdikiui mamai suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti ir ji pateikė prašymą gauti motinystės (tėvystės) pašalpą dvejus metus. Praėjus pusei metų, ji apsisprendė grįžti į darbą, o vaiko priežiūros atostogos suteiktos vaiko tėčiui. Šiuo atveju mama turi pateikti Sodrai prašymą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo nutraukimo, o tėtis – prašymą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos skyrimo. Visus šiuos prašymus galima pateikti INTERNETU, paštu arba skyriuje.

Išmokų dydis

 • Pasirinkus gauti pašalpą iki vaikui sueis vieni metai – mokama 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.
 • Pasirinkus pašalpą gauti iki vaikui sueis dveji metai – nuo nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogų pabaigos iki vaikui sueis vieni metai mokama 70 proc., vėliau iki vaikui sueis dveji metai – 40 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.
 • Tuo atveju, jeigu Jums gimsta du ir daugiau vaikų ir esate šių vaikų priežiūros atostogose, motinystės (tėvystės) pašalpa didinama atsižvelgiant į gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra Jums mokamų pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio dydžio. Jei dviejų vaikų priežiūrai atostogos suteikiamos abiem tėvams atskiriems vaikams prižiūrėti – motinystės (tėvystės) pašalpa mokama kiekvienam iš jų bendra tvarka.
 • Jei Jūs vaiką įsivaikinote, nepriklausomai nuo jo amžiaus, motinystės (tėvystės) pašalpos dydis yra 70 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio. Ši pašalpa mokama vaiko priežiūros atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalį, metu, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.
 • Jei pašalpos gavėjas pirmaisiais vaiko auginimo metais gauna darbinės veiklos pajamų ar pašalpų, jam mokamas skirtumas tarp motinystės (tėvystės) pašalpos dydžio ir gaunamų pajamų.
 • Jei pasirinkote motinystės (tėvystės) pašalpą gauti dvejus metus, antraisiais vaiko auginimo metais pašalpa mokama nepriklausomai nuo tuo metu gaunamų pajamų ar pašalpų.

Ar mama praras darbą, jei įmonėje, kurioje dirba, panaikintas jos etatas?

Darbo sutartis su besilaukiančia moterimi negali būti nutraukta nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie jos nėštumą ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus Darbo kodekse nustatytus atvejus: likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievolę nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo, darbdaviui mirus darbo sutartis pasibaigia, jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams atlikti ir pan.

Atostogų vaikui prižiūrėti metu, kol jam sueis treji metai, motinai paliekama darbo vieta, išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama.

Vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui, išleistam vaiko iki vienų metų priežiūros atostogų bei gaunančiam motinystės (tėvystės) pašalpą, atleistam iš darbo dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas, motinystės (tėvystės) pašalpa mokama toliau, bet ne ilgiau kaip iki įsidarbinimo.

Šaltinis http://www.sodra.lt/

2 Komentarai

 • Laima

  Labadiena pagymdziau negyvagimi ir susiduriau su tokiu klausimu ar priklauso uz gymdima pasalpa nes raso kad kiekvienam gymusiui priklauso ir is vis ar kokia nors ismoka priklauso nes as kiek teiravausi man ismokejo tik mirties ismoka

  vasario 2, 2016 at 22:27
 • vilma

  Sveiki,noriu paklausti,ar man priklauso kokia nors pasalpa treciam vaikui kaip daugiavaikei seimai,ar kokie vaiko pinigai?

  kovo 11, 2016 at 10:37

RAŠYTI KOMENTARĄ