vaikui vaikui vaikui
Pasaulis
Naujienos
Renginiai
Žurnalas Vaikui
Naujienos
Prenumerata
Straipsniai
Kainos
Kontaktai
Pirmas
www.snape.lt
Ar reikalingas šiam tinklapiui forumas?
 
 
Nariams

Pamiršote slaptažodį?
Dar neužsiregistravote? Užsiregistruokite!
Pirmas arrow Straipsniai arrow APIE VALSTYBĖS PARAMĄ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS
 
APIE VALSTYBĖS PARAMĄ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS Spausdinti El. paštas
Straipsnio turinys
APIE VALSTYBĖS PARAMĄ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS
Puslapis 2
ismokosKokia parama priklauso kūdikio besilaukiančiai dirbančiai moteriai?

Moteriai, kuri apdrausta ligos ir motinystės socialiniu draudimu, t. y. dirbo ir mokėjo įmokas „Sodrai», nėštumo ir gimdymo atostogų metu už 70 dienų iki gimdymo ir už 56 dienas po gimdymo mokama motinystės pašalpa. Jeigu gimdymas komplikuotas arba gimsta daugiau negu vienas vaikas, pašalpa mokama už 70 dienų po gimdymo.

Motinystės pašalpa yra lygi 100 procentų būsimos mamos kompensuojamojo darbo užmokesčio. Per mėnesį ji negali būti mažesnė nei 339 Lt (t. y. už tą mėnesį, kai buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ketvirtadalį).

Kokios paramos gali tikėtis besilaukianti kūdikio moteris, jei ji nedirba ir neturi teisės gauti motinystės pašalpos?

Tokiai moteriai skiriama vienkartinė 2 MGL* dydžio išmoka (260 Lt). Ji mokama likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
*Minimalus gyvenimo lygis yra 130 Lt.
Kokios išmokos priklauso gimus kūdikiui?

Gimusiam vaikui skiriama 8 MGL dydžio vienkartinė išmoka (1040 Lt). Ji skiriama kiekvienam gimusiam kūdikiui, todėl, gimus dvynukams ar trynukams, kiekvienas iš jų gauna tokio paties dydžio išmoką.

Mamai arba tėvui, kuris dirbo ir per paskutinius 24 mėnesius iki pirmos vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, išėjus vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sukaks 6 mėnesiai, mokama 100 proc., o nuo 6 mėnesių iki vienerių metų - 85 proc. kompensuojamo darbo užmokesčio motinystės (tėvystės) pašalpa.

Jei vienu metu gimsta du arba daugiau vaikų, ši pašalpa yra 100 procentų kompensuojamo darbo užmokesčio.

Maksimali kompensuojamojo darbo užmokesčio riba siekia iki 5 draudžiamųjų pajamų sumos. Nuo 2007 m. vasario 1 d. draudžiamųjų pajamų dydis yra 1356 Lt.

Kaip tvarkyti vaiko gimimo dokumentus?

Vaiko gimimas registruojamas vaiko tėvų pasirinkimu vaiko gimimo vietovės arba vieno iš tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Vaiko gimimas turi būti įregistruotas per 3 mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Registruojant gimimą, pateikiami šie dokumentai:

- sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas;
- abiejų tėvų asmens tapatybės dokumentai bei santuokos liudijimas. Kai vieno iš tėvų paso ar jį atstojančio dokumento pateikti nėra galimybių todėl, kad jis išvykęs, pateikiamas tik esančiojo dokumentas;
- jei vaiko tėvai nesusituokę, pateikiamas vaiko mamos asmens tapatybės dokumentas ir notaro ar teisėjo patvirtintas tėvo pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo bei vaiko tėvo asmens tapatybės dokumentas.

Įregistravus vaiko gimimą išduodamas vaiko gimimo liudijimas.

Ar vaiko priežiūros atostogų gali išeiti vyras ar kitas šeimos narys?

Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogas gali imti visas iš karto arba dalimis. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis.

Darbuotojas, ketinantis pasinaudoti šiomis atostogomis ar grįžti į darbą joms nepasibaigus, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų.

Per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama.

Tačiau motinystės (tėvystės) pašalpą, kuri mokama iki vaikui sukaks vieni metai, gali gauti vienas iš vaiko tėvų, t. y. mama arba tėtis, arba vaiko globėjas, jeigu jis yra apdraustas socialiniu draudimu, jam suteiktos vaiko iki vienerių metų priežiūros atostogų ir iki šių atostogų pradžios jis turi 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Vaiko močiutei ar kitam giminaičiui motinystės (tėvystės) pašalpa gali būti paskirta tik tuo atveju, jeigu jis yra paskirtas vaiko globėju.

Ši pašalpa skiriama po to, kai pasibaigia mamai suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos. Jeigu vaiko mama negavo motinystės pašalpos dėl to, kad nebuvo drausta socialiniu draudimu, motinystės (tėvystės) pašalpa vaiko tėvui ar globėjui, jei jie drausti socialiniu draudimu, gali būti paskirta nuo kūdikio gimimo dienos.

Kas tai yra tėvystės atostogos?

Nuo 2006 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja tikslinių atostogų rūšis —  tėvystės atostogos. Šis laikotarpis nėra įskaičiuojamas į kasmetines darbuotojo atostogas.

Tėvystės atostogos suteikiamos vyrams nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sueis vienas mėnuo. Už atostogų laiką darbuotojui mokama tėvystės socialinio draudimo pašalpa.

Kas turi teisę gauti tėvystės pašalpą ir kokio ji dydžio?

Šią pašalpą turi teisę gauti tėvelis, jei jis:

- yra apdraustas ligos ir motinystės socialiniu draudimu;
- išleistas tėvystės atostogų, iki vaikui sukaks vienas mėnuo;
- per paskutinius 24 mėnesių iki pirmos tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą;
- gyvena santuokoje su kūdikio motina.

Vyriausybė yra priėmusi nutarimo projektą, kuriame numatyta, kad tėvystės atostogas galės gauti ir su kūdikio motina —  nesusituokę tėvai, tačiau tam dar turi pritarti Seimas.

Tėvystės socialinio draudimo pašalpos dydis —  100 procentų kompensuojamojo darbo užmokesčio. Jeigu pasinaudojama ne visomis tėvystės atostogomis, o tik dalimi, tėvystės pašalpa mokama už šių atostogų dalį, bet ne ilgiau kaip vaikui sukaks vienas mėnuo.

Pašalpa išmokama pasibaigus tėvystės atostogoms.

Kokios išmokos priklauso šeimoms, auginančioms vaikus?

Visoms vaikus auginančioms šeimoms, nepriklausomai nuo to, ar tėvai dirba, ar ne, atsižvelgiant į vaikų skaičių šeimoje bei jų amžių, mokama išmoka vaikui - „vaiko pinigai».

Šeimai, auginančiai vieną ar du vaikus:
· nuo vaiko gimimo dienos iki jam sukaks 3 metai, skiriama 0,75 MGL dydžio išmoka per mėnesį (97,5 Lt) ;
· vaikui nuo 3 iki 12 metų —  0,4 MGL dydžio išmoka per mėnesį (52 Lt). Nuo 2008 m. sausio 1 d. išmoka bus mokama vaikui iki 18 metų.

Šeimai, auginančiai tris ir daugiau vaikų:
· kiekvienam vaikui iki 3 metų skiriama 1,1 MGL dydžio išmoka per mėnesį (143 Lt) ;
· vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniems, kol jie baigs dieninę mokymo įstaigą, bet ne vėliau kaip iki 24 metų, —  0,4 MGL dydžio išmoka per mėnesį (52 Lt).

Kur ir kada reikia kreiptis dėl pašalpų ir išmokų?

Dėl motinystės pašalpos, motinystės (tėvystės) pašalpos bei tėvystės pašalpos reikia kreiptis į „Sodros» teritorinį skyrių. Dėl vienkartinės išmokos gimusiam kūdikiui, išmokos vaikui bei vienkartinės išmokos nėščiai moteriai —  į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių.

Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią buvo likę 70 dienų iki numatomos gimdymo datos.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui išmokama, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau, kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Motinystės pašalpa skiriama, jeigu buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir mokama ne daugiau kaip už 12 praeitų mėnesių, skaičiuojant nuo kreipimosi skirti pašalpą dienos.

Motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama, jeigu buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko iki vienerių metų priežiūros atostogų pabaigos ir mokama ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo kreipimosi skirti pašalpą dienos.

Tėvystės pašalpa skiriama, jeigu buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tėvystės atostogų pabaigos.

Jei mama iki 3 metų augina vaiką namuose ir mažylis arba pati mama suserga, ar ji turi teisę gauti sveikatos draudimo pašalpą ir kokio dydžio ji yra?

Mama arba tėtis, esantys vaiko iki vienų metų priežiūros atostogose, turi teisę iš socialinio draudimo gauti motinystės (tėvystės) pašalpą.

Kai vaikui sukanka vieneri, o mama ar tėtis toliau lieka vaiko priežiūros atostogose, tai iš socialinio draudimo pašalpa nemokama.

Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta, kad šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, paskirtas vaiko globėju, auginantys vaiką iki trejų metų, valstybės lėšomis draudžiamas pagrindinei pensijos daliai. Nuo 2008 m. sausio 1 d. šie asmenys bus draudžiami nuo minimalios mėnesinės algos visai pensijai.

Sveikatos draudimo įstatyme nustatyta, kad apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis, laikomas vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų. Šiems asmenims teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Ligos pašalpos skiriamos apdraustiems ligos socialiniu draudimu asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos arba traumos ir dėl to praradusiems darbo pajamų. Ligos pašalpa skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado darbo laikotarpiu, įskaitant bandomąjį laikotarpį ir atleidimo iš darbo dieną.

Taigi mama ar tėtis, auginantis vaiką iki trejų metų ir esantis vaiko priežiūros atostogose, yra draudžiamas sveikatos ir pensijų socialiniu draudimu. Todėl ligos pašalpos mokėjimas įstatymų nenumatytas.

Ar mama praras darbą, jei įmonėje, kurioje dirba, panaikintas jos etatas?

Darbo sutartis su besilaukiančia moterimi negali būti nutraukta nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie jos nėštumą ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus Darbo kodekse nustatytus atvejus: likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievolę nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo, darbdaviui mirus darbo sutartis pasibaigia, jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams atlikti ir pan.

Atostogų vaikui prižiūrėti metu, kol jam sueis treji metai, motinai paliekama darbo vieta, išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama.

Vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui, išleistam vaiko iki vienų metų priežiūros atostogų bei gaunančiam motinystės (tėvystės) pašalpą, atleistam iš darbo dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas, motinystės (tėvystės) pašalpa mokama toliau, bet ne ilgiau kaip iki įsidarbinimo.

Kaip būtų tuo atveju, jei įmonė bankrutuotų?

Pradėjus darbdavio bankroto procedūrą, darbo sutartys gali būti nutraukiamos laikantis bankroto įstatymų nuostatų. Bankroto įstatyme nustatyta, kad administratorius priima ir atleidžia darbuotojus Darbo kodekse nustatyta tvarka.

Vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui, turinčiam reikalingą ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, atleistam iš darbo dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas, ir dėl to negavusiam vaiko iki vienų metų priežiūros atostogų, motinystės (tėvystės) pašalpa mokama bendra tvarka, bet ne ilgiau kaip iki įsidarbinimo.

Ar žinote, kad:
· Nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos dirbančiai mamai už šį laikotarpį: 70 dienų iki vaiko gimimo ir 56 dienų po vaiko gimimo.
· Vaiko priežiūros atostogos skiriamos dirbančiai mamai nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks 1-eri arba 3-ji metai.
· Tėvams, auginantiems vieną ar du vaikus iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, už kiekvieną auginamą vaiką yra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis —  0,1 pagrindinio NPD (pagrindinis NPD yra 320 Lt per mėnesį). Asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, —  475 Lt per mėnesį, be to, už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką NPD didinamas 50 Lt. Motinai arba tėvui, kuris vaikus iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, augina vienas, NPD yra 370 Lt per mėnesį, be to, už auginamą antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką NPD didinamas 60 Lt.
· Darbuotojams, auginantiems du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų —  2 dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
· Darbdavys privalo nustatyti ne visą darbo dienos arba darbo savaitės darbo laiką, jei to reikalauja nėščia moteris, neseniai pagimdžiusi moteris, krūtimi maitinanti moteris, darbuotojas, auginantis vaiką iki trejų metų, bei darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.
· Tvirtinant darbo (pamainų) grafikus, darbuotojo prašymu gali būti nustatomas individualus darbuotojo grafikas, nepažeidžiantis imperatyvių Darbo kodekso nuostatų dėl darbo laiko (pvz., dėl darbo laiko trukmės, pertraukos ir kt.).
· Už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje taikoma 50 procentų mokesčio nuolaida, jeigu vaikas turi tik vieną iš tėvų, šeima augina tris ir daugiau vaikų, tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą, vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje.

Savivaldybės gali nustatyti papildomas mokesčio lengvatas:
· Įvaikinus vaiką nuo 2006 m. liepos 1 d. skiriama 8 MGL dydžio vienkartinė išmoka (1040 Lt).
· Šeimoms, kurių pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (VPR —  205 Lt), turtas neviršija nustatyto normatyvo, o šeimos nariai atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme nustatytus reikalavimus, skiriama socialinė pašalpa. Ji sudaro 90 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų šeimai ir vidutinių šeimos pajamų per mėnesį.
· Mažas pajamas gaunančioms šeimoms, atitinkančioms Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme nustatytas sąlygas, skiriamos būsto šildymo išlaidų ir išlaidų šaltam bei karštam vandeniui kompensacijos. Dydis priklauso nuo šeimos pajamų. Šeima turi mokėti:
- už normatyvinio būsto ploto šildymą —  ne daugiau kaip 20 procentų skirtumo tarp bendrų šeimos pajamų ir minimalių pajamų šeimai (šeimos narių skaičius x 1 VRP) ;
- už normatyvinį karšto vandens kiekį —  5 procentus šeimos pajamų;
- už normatyvinį šalto vandens kiekį —  2 procentus šeimos pajamų.

Likusi mokesčių dalis kompensuojama.

Socialinė parama mokiniams

· Mokiniams iš šeimų, kurių pajamos vienam nariui yra mažesnė nei 1,5 VRP dydžio per mėnesį (307,5 Lt), skiriamas nemokamas maitinimas mokykloje.
· Mokiniams iš šeimų, kurių pajamos vienam šeimos nariui mažesnės nei 1 VRP dydis (205 litų), skiriama parama pasirengti mokyklai.
· Šeimoms, auginančioms vaikus, taip pat teikiamos transporto, vaistų kompensavimo, būsto ir kitos lengvatos.

* Nuo 2007 m. spalio 1 d. valstybės remiamos pajamos (VRP) —  235 Lt.

Daugiau informacijos apie šeimoms teikiamą paramą galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt, „Sodros» interneto svetainėje www.sodra.lt, paskambinus informaciniu „Sodros» telefono numeriu 8-700 70080, taip pat kreipiantis į savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių ar seniūnijos socialinį darbuotoją. Komentarai (103)
RSS komentarai
 1 istatymas juk pasikeite
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  09-03-2008 09:53, IP: 78.56.222.52
citata: ''Mamai arba tėvui, kuris dirbo ir per paskutinius 24 mėnesius iki pirmos vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, išėjus vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sukaks 6 mėnesiai, mokama 100 proc., o nuo 6 mėnesių iki vienerių metų —  85 proc. kompensuojamo darbo užmokesčio motinystės (tėvystės) pašalpa." juk priimtas ist. plg kuri mokama iki 1metu-100 proc., o iki 2metu- 85 proc.
 2 Užklausimas
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  08-08-2008 16:21, IP: 78.57.8.211
Norėčiau sužinoti,kokia šiuo metu yra pašalpa šeimai,kuri augina 2 mokyklinio amžiaus vaikus [8 ir 9 metukų] ?P.S.Gaudavau už kiekvieną vaiką po 52 lt.
 3 sutinku su Lina
Įrašė Aušra, —  04-10-2008 13:45, IP: 86.100.218.38
Kas šio straipsnio autorius? Turėtumėte pataisyti klaidinančią informaciją: iki vienerių metų mokama 100%, o iki 2metų -85%!!!
 4 aušrai
Įrašė renata, —  08-10-2008 15:18, IP: 78.61.164.79
nesinervuok juk čia senas straipsnis :)
 5 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  26-10-2008 09:34, IP: 78.61.53.42
kiek galiu gaut ismokos kad nescia nepilnamete esu?ir mokinuosi profesinei mokykloj?kokius dokumentus reik tvarkyt?
 6 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  13-11-2008 17:32, IP: 78.61.99.221
auginu du vaikus iki 12m nuo kada isigaliojo istatymas 1d. laisva per menesi?
 7 dėl vaiku priežiuros atuostogu
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  04-12-2008 20:52, IP: 213.226.144.245
girdėjau kad kompensuojamo darbo užmokesčio motinystės (tėvystės) pašalpa bus mažinama.norėjau sužinoti nuo kada?
 8 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  29-06-2009 16:25, IP: 78.57.9.62
esu moksleive ir esu nescia,kokios pasalpos suma man priklausys kai gims vaikas?
 9 sveiki
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  17-09-2009 08:42, IP: 77.240.252.154
norejom gauti parama del nemokamo maitinimo ir mokymosi priemonems isigyti.auginame tris nepilnamecius vaikus.deja nors musu pajamos per mazos buvo pasakyta ,kad mums nepriklauso tokia parama ,nes vyras dirba puse etato.ar teisingai pasielge soc.darbuotoja.aciu
 10 sveiki
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  04-10-2009 18:38, IP: 84.46.201.13
sveiki noreciau suzinoti ar mano seimai priklauso kokia pasalpa jai vyras nedirba as nedirbanti laukiuosi antro vaikelio. vyras stovi darbo birzoj. dar vyras globoja savo du nepilnamecius brolius ir neveiksnu dede?
 11 NEZINAU
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  28-10-2009 09:42, IP: 62.212.206.100
NORECIAU SUZINOTI KIEK SKIREMA PASALPA KAI VIENA AUGINU, VAIKA 2METU IR LAUKIUOSI ANTRO. JEI PRADECIAU MOKYTIS DIENINEJ MOKYKLOI SU SPECELYBE AR MAN BUS SKIREMA PASALPA
 12 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  06-12-2009 22:31, IP: 82.47.164.2
noreciau suzinoti kokios pasalpos priklauso man?jei esu nescia 26savaites,siuo metu nedirbu gyvenu uzsieny, bet pagimdzius vaikeli grysiu i Lietuva. o Lietuvoj dirbau tris metus, is darbo isejau pries metus ir tris menesius. aciu uz informacija
 13 norim pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  17-12-2009 19:09, IP: 78.58.99.200
Eam jau 3 ,abu nedirbom iki vaiko gimimo,gimus vaikui vyras nuleke paklausti as yra sansu gauti kokia pasalpa,tai atsake kad vyrui reike isbuti darbo birzoje 6 menesius,tai jei taip tai kaip isgiventi is tu vaikucio 97 lituku?
 14 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  04-01-2010 09:02, IP: 212.117.4.247
gal yra naujesniu informaciju o ne 2-3m senumo
 15 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  04-01-2010 09:03, IP: 212.117.4.247
gal yra naujesniu informaciju o ne 2-3m senumo
 16 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  04-01-2010 09:07, IP: 212.117.4.247
sakykite ar grazimami vaikui pinigai uz ta laikotarpi kol nebuvo nustatyta negalia pvz 7metu sunui nustatyta vaikystes autizmas ir tik tada pradeta moketi negalia ,esu girdejusi jog seimai auginanciau su dauno sindromu uz 2m grazino.Aciu
 17 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  18-01-2010 11:03, IP: 213.226.144.157
noreciau suzinoti.mane darbo birza nusiunte mokytis.mokslai viks apie 6-7 men.o as esu nescia.ar as gausiu kokia nors pasalpa uz vaikeli?
 18 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  20-01-2010 13:23, IP: 91.199.55.3
Ar už vaikus gausiu tuos 52 lt vienam14 m, kitam 16 m. ir aplamai
kokios pašalpos priklauso auginu viena nes išsituokusi. Šiuo metu ir elementu negaunu iš buvusio sutuoktinio nes jis bedarbis.
 19 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  23-02-2010 16:05, IP: 62.80.225.113
Esu studente laukiuosi, ar taikoma kokios lengvatos pasalpoms studentams? gal kazkokia suma buna kitokia?
 20 pasalpa
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  19-03-2010 10:41, IP: 86.100.217.140
kokia pasalpa man priklauso jai esu vienisa, debarde ir auginu puses metu vaika?
 21 klausimas
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  17-04-2010 08:56, IP: 78.58.61.73
noreciau paklausti as esu susituokusi nedirbanti mama taij pat ir tetis bedarbis auginame 2metu meggaite, as esu registruota darbo birzoje kokios ismokos priklauso man
 22 del vaiko pinigu vaikams,iki jiems sueis
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  14-05-2010 17:12, IP: 78.60.209.219
turiu keturis vaikus 17 ir 21 metu.Iki 2010 gaudavau kiekvienam vaikui vaiko pinigus,nuo 2010 ,nors vyresni vaikai dieniniu skyriu studentai, o jaunesnieji moksleiviai, ismoka mokes tik jaunesniems,t.y,. 17meciams,vyresni nebegaus. Kodel tada istatymo nuostata skamba kitaip-kad gauna visi vaikai,jei mokosi dieniniuose skyriuose visose mokymo istaigose iki jiems sueis 24 metai,neilgiau. suprantu,kad sumazino ismoka 50%, bet kodel negauna studentai? esu vilniete.
 23 del mamu,kurias draudzia valstybe PSD
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  14-05-2010 17:13, IP: 78.60.209.219
ar valstybes lesomis draudziamos mamos,iki vaikams sueis 18?
 24 as
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  14-07-2010 15:01, IP: 78.58.104.113
ar man priklauso uz vaika 97lt jam yra 7men nes as negaunu uz vaika nieko
 25 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  28-07-2010 15:20, IP: 109.41.140.80
As nesupratau sito straipsnio.. Taip iseina jeigu mama nedirba ji negauna nieko, o jai buvo idarbinta jau kai buvo nescia ar jai kas priklausys ar ne?
 26 Įrašė pupa, —  03-08-2010 13:35, IP: 84.240.9.218
indra, jus turit gaut 97 lt, jei jums sodra nemoka
 27 jauna mama indre
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  28-08-2010 13:53, IP: 62.80.225.94
mam 17m. ar galiu gauti uz vaika socialinius pinigus?gyvenu atskirai tevas mires mama irasyta i gyrtuokliaujanciu grupe, augyna 2 nepilnamecius vaikus.
 28 KOKIOS PRIKLAUSO IŠMOKOS ?
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  02-09-2010 10:44, IP: 78.62.196.101
Esu trijų vaikų mama —  vyriausiam 17 m. mokosi gimnazijoje, viduriniajam 11 m, taip pat mokosi, o mažajai 2 metukai. Esu vaiko priežiūros atostogose iki 3 metų, o vyras jau puse metų registruotas darbo biržoje, ten negauna jokių išmokų. o aš gavau paskutinę išmoką iš sodros rugpjūti už liepos menesi. KOKIOS IŠMOKOS PRIKLAUSYTŲ MŪSŲ ŠEIMAI ?
 29 busima mamyte
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  13-09-2010 17:34, IP: 84.55.9.154
Laukiuosi, studijuoju dieniniame skyriuje kolegijoje,esu nesusituokusi. Kokias pasalpeles dar galeciau gauti isskyrus vaiko pinigus ?
 30 kokia gaunama pasalpa bedarbiai motinai
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  19-09-2010 16:13, IP: 78.62.4.109
ar gaunama tik 97 lt pasalpos motinai uz vaika? kokias dar pasalpas galiu gauti besilaukiant kudikio ?
 31 jonava
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  20-09-2010 00:13, IP: 94.196.24.83
as pagimdziau dukryte anglijoj.grizusios i lietuva darisimes gimimo liudijima. ar priklauso vienkartine pasalpa jai dukryte gimus ne lietuvoi
 32 Dėl socialinės pašalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  25-10-2010 15:18, IP: 193.219.10.130
Laba diena,
Aignu 11 m sūnų viena. Vyras įkalinimo įstaigoje. Dirbu tik sezoninį darbą (vasarą 3,5-4 mėn., atlygis 800 Lt/mėn.). Žiemos metu Neringos kurorte nėra darbo pasiūlos, todėl nedirbu. Darbo biržoje negaliu registruoptis —  trūksta būtino darbinio stažo. Ar priklauso man piniginė socialinė parama tarpsezoniniu laikotarpiu ir kokio dydžio? Ačiū.
 33 del social.pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  26-10-2010 07:34, IP: 78.61.34.180
sveiki,iki siol gaudavome socialine pasalpa,vaikaas eina i darzeli ir tai mums apmokedavo valstybe,dabar vyras isidarbino ant pase etato.Social pasalpa mums nutrauke ir liepe pristatyt lapa is darbdavio kiek iseina i menesi. Ar mes veliau begausim social.pasalpa?
 34 del socialines pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  29-10-2010 12:13, IP: 78.62.77.238
auginu penkis vaikus,vyras laikinai indarbintas trims menesiams ar priklauso kokia nors socialine pasalpa?vaikuciu amzius nuo sesiu menesiu iki desimt metu.
 35 del socialines pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  29-10-2010 12:42, IP: 78.62.77.238
noreciau suzinoti ar priklauso socialine pasalpa jai vyras dirba an puse etato ir sutarty pasirases trims menesiams.auginam penkis vaikus nuo sesiu menesiu iki desimt metu.patarkit ka nors.
 36 del pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  14-11-2010 21:52, IP: 84.240.10.217
laukiuosi vaikelio, esu vienisa mama, dirbanti jau 3 metus toje pacioje imoneje, kokios pasalpos man ir vaikeliui priklauso pries gimstant ir po gimdymo, bei kur reiketu del ju kreiptis(i kokias istaigas ir per koki laikotarpi)?
 37 Auginu vaika viena
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  23-11-2010 12:50, IP: 88.223.63.155
Laba diena, norejau susizinoti ar priklauso kokios pasalpos ir konpensacijos mamai kuri augina vaika viena. Aciu uz issamu atsakyma
 38 Noriu suzinoti
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  24-11-2010 11:13, IP: 78.58.65.185
Laba diena, noriu suzinoti,ar priklausys soc., pasalpa vienisai mamai auginanciai nepilnameti vaika ,jei isidarbinsiu laikinai sezoniniam darbui? Siuo metu gaunu soc., pasalpa ,ar po to vel galesiu del jos kreiptis? Aciu uz atkyma .
 39 laba diena
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  30-11-2010 17:38, IP: 78.60.121.224
labas vakaras,noreciau suzinot,iki gimdymo nedirbau.pagimdziau pries 1men.ir man sako kad man nieko nepriklauso,net tie vaiko pinigai 97,5lt.Kodel?
 40 labas
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  05-12-2010 20:24, IP: 86.38.151.245
pas mane 3 vaikai,10,11,16metu kurie lanko mokykla.as registrota darbo birzoja,vaikai gauna po 52lt.ar priklauso dar kokia pasalpa?
 41 del vienkartines pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  08-12-2010 15:36, IP: 178.30.202.140
Sveiki, gimdziau sunu Svedijoje, ar priklauso mums Lietuvoj ta vienkartine pasalpa, cia tokios nera
 42 Jauna mama
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  09-01-2011 11:46, IP: 82.145.210.53
Auginu 2m vaika. Pries tai dyrbau,bet imone bankrotavo, kur man po motinystes atosgogu kreiptis? Ar kas priklauso. ACIU
 43 Del pasalpu
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  14-01-2011 08:42, IP: 84.15.185.89
Sveiki,
Auginame astuonis vaikus (du is ju iki triju metu, keturi lanko mokykla, vienas-darzeli ir vienas iki darzelino amziaus). Norime suzinoti kokio dydzio pasalpa turetume gauti?
Aciu.
 44 del pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  27-02-2011 09:35, IP: 88.118.94.58
sveiki,esu pilnamete moksleive,mokausi profesineje mokykloje 1kurse, mano vyras dirba,ar man priklauso kokia nors pasalpa?
 45 del pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  01-03-2011 10:07, IP: 78.58.47.162
as taip pat esu pilnamete,moksleive,tik nesu susituokusi,auginu vaika tevo pavarde,mokausi profesineje mokykloje,antram kurse,ar man priklauso kokia nors pasalpa?
 46 del pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  04-05-2011 09:47, IP: 78.61.91.225
Laba norejau pasiteirauti kokois pasalpos skiriamos ar isvis yra kazkas skiriama vienisoms mamoms,nes viena auginu vaika 7metu ir pries 2 metus gaudavau uz vaika 52lt.bet dabar sako kad nebepriklauso perskaiciusi apie pasalpas matau visai ka kita.Tai norejau paklausti ar priklauso tie 52lt.vienai auginanciai 1vaika ar ne??????
 47 PASALPA
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  14-06-2011 08:36, IP: 78.62.88.107
GALETU BUTI IR DAUGIAU LESU VAIKUCIAMS IR MAMYTEMS
 48 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  14-06-2011 14:08, IP: 46.32.37.113
esu vienisa issiskyrusi motina auginanti 2 ir 6 metu vaikus, gal zinote kokios paramos galiu tiketis?bedarbe
 49 del pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  03-07-2011 09:22, IP: 46.36.75.189
laba diena norejau paklausti,jei vaiku tevas stovejo darbo birzoje ir dabar nutare pabaikti mokykla o as laukiusi antro vaiko ir gyvemom is pasalpu.o jei jis darbar mokinsis ar mes begausim kokia pasalpa? pirmam vaikuj tera 1m .
 50 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  08-07-2011 16:40, IP: 78.62.157.194
noriu paklausti esu vienisa mama mokausi suaugusiuju svietimo centre dieniniam skyriuje gaunu 97.50 uz vaika ir 173lt pasalpa o ne 315 ar teisingai gaunu kaip man paaiskino kad sudejo mano gaunamas pajamas nes dar gaunu 314.95 naslaicio pensija kad nepriklauso
 51 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  29-07-2011 17:37, IP: 88.216.27.15
noriu suzinoti,ar as gausiu pasalpas is savivaldybes po 315lt kai gims vaikelis.tevelio nera jis nepripazista o duomenu apie ji pateikti issamiu negaleciau.neseniai baigiau 12 klase.
 52 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  30-07-2011 13:54, IP: 78.62.92.79
esu mama auginanti viena vaikeli, tetis nepripazista vaiko, esu nedirbanti, neseniai baigiau mokslus, kiek man priklausytu pasalpos is savivaldybes? beje gaunu 97.50 lt .
 53 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  31-07-2011 14:33, IP: 88.216.27.15
noriu gauti issamesnes informacijos kokios pasalpos man bus mokomos po vaikelio gimimo tevo neirasius i gimimo liudijima.ar as gausiu tik 97lt ar as dar gausiu po 315 lt uz vaikeli ir uz save.esu nedirbanti neseniai baigiau mokykla.
 54 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  09-08-2011 10:49, IP: 82.135.222.219
Laba dieną.Auginu vaiką 4m. vieną,tėvas neįrašytas. Dirbu,bet po Naujųjų metų darbovietė likviduojamą,busiu be darbo.Ar galėsiu tikietis kokios piniginės ar produktų paramos?Bet gal ir dabar kas priklauso? gaunu apie 1000 lt.algą.Vaikas lanko darželį. Ačiū.
 55 la
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  29-08-2011 11:34, IP: 78.62.17.51
laba diena.auginu 3men kudiki,esu nesusituokusi.ar man priklauso socialine pasalpa per menesi?gaunu is sodros uz vaika 460 kiekviena men.
 56 del pasalpos mokejimo susituokus
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  02-09-2011 02:20, IP: 83.188.182.102
esu 3ju vaiku mama soceliai remtina elementu neprisiteisus vaiku amzius 10 9 ir 6men neseniai istekejau vyras siuo metu atlieka bausme ar sumazes pajamos kokios paramos galiu dar tiketis dekui
 57 daugia vaike seima
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  02-09-2011 12:09, IP: 82.135.148.195
seimoi gime triacias vaikialis o savivaldibeje mums pasake kad jokios paramos mums ne priklauso, del to kad pas mania pernai buvo geras atliginimas o faktiskai as dabar to darbo ir neturiu. kur suzinoti ar kokia nors parama priklauso? aciu.
 58 fgrtjh
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  12-09-2011 09:31, IP: 91.187.172.205
Sveiki,esu vienisa mama auginu 1.5m. ir 2men vaikucius,noreciau suzinoti kokios pasalpos man priklauso.?
 59 del pasalpu
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  12-09-2011 15:11, IP: 86.38.183.58
laba diena, esu besilaukianti 20 metu mergina, gyvenu su vaikelio teveliu bet nesusituoke, esu nedirbanti ir nesimokanti, deklaruota gyvenamoji vieta skiresi nuo gyvenamosios vietos, draugas dirba tik puse etato, norejau paklausti kur ir kokius reikia dokumentelius pristatyti man ir drauguj kad gautume kokia nors pasalpele dabar ir gimus leliukui, is anksto dekuj….
 60 del socealines pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  13-09-2011 13:26, IP: 78.61.175.130
laba diena..man labai reikia jusu pagalbos.mes esam 4 asmenu seima,vaikai 6 ir 3 metu as nedirbu ir birzoj nestoviu ,vyras dirba ant puses etato,ejau pas socealines ir prasiau bent keliu litu kad skirtu bent kol vaikas maziausias eis i paruosiama grupe.man pasake kad nepriklauso.ar tikrai mums nepriklauso?
 61 sveiki
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  16-09-2011 06:02, IP: 78.57.77.34
Sveiki noriu pasiteirauti del lengvatu seimoms.esame 4asmenu seima,esu dyrbanti,vyras stovi birzoje.vienas vaikutis eina i paruosiama grupe kitas mazylis 3.5metuku.patarkit kikiu soc.pasalpu galiu prasyti socialiniu darbuotoju.aciu
 62 del vaiko pinigu
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  25-09-2011 14:25, IP: 78.62.70.229
Sveiki,mane domina toks klauismas ,del vaiko pinigu.turiu 11 men kudiki ,esu bedarbe ,o vyras isejas tevystes atostogu.kreipiausi i alytaus socialines paramos skyriu del vaiko 97lt .pasalpos,man pasake kad mum ji nepriklauso nes vyro alga 700lt.ar priklauso mums vaiko psalpa ??
 63 labukas
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  27-09-2011 15:14, IP: 83.178.57.137
laba diena noreciau suzinoti esam 5 asmenu seima turim 3vaikus tai skaitosi kad mes daugiavaike seima tai jai vaikams iki 3metu priklauso po 143lt tai kodel mes uz maziukus gaunam tik po52lt mano dukrai5 metai o dvynukas 2.6metai.tai kodel mums tuos 6menesius tik po 52lt.
 64 del vaiko pinigeliu
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  28-09-2011 09:53, IP: 84.55.6.154
Auginu tris sunus —  15, 13 ir 2,5 metu. Noriu suzinoti, ar maziausiam sunui prikaluso kokie nors pinigeliai, nes mes nieko negaunam… Dickiai gauna po 52 litukus, o mazius nuo vasario menesio, kai jam suejo du metai, nieko negauna. Aciu.
 65 Soc,pasalpa
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  29-09-2011 23:33, IP: 84.55.9.63
Sveikos,turiu toky klausima,auginu du vaikus pametinukus,gaunu soc.pasalpa,uz menesio sunui sueis 2 metai,dukrytei dar tik 8 men.Pries tai stovejau dabro birzoj,ar gausiu soc.pasalpa kai sunui sueis 2 metukai? Ar reikia vel stoti y darbo birza,kad gauciau soc.pasalpa? Buvau bedarbiu birzoj,tai as skaitausi,kaip bedarbe ir isbraukta is darbo birzos,tai nieko nebesuprantu… O soc.man sako,kad jeigu mane ismes is darbo birzos tai negausiu pasalpu 630 uz abu vaikus,o darbo birzoj aiskina ,kad esu isbraukta.Tikiuosi supratot ,mano klausima dekui.
 66 Pasalpos skyrimo
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  29-09-2011 23:36, IP: 84.55.9.63
Sveiki,sunui sueis du metai uz menesio,10.28pries tai stovejau darbo birzoj,gaunu soc pasalpa,susilaukiau antro vaiko ,dukrai tik 8 men.ar kaip sunui sueis 2 metukai,as gausiu pasalpa soc.ar reikia is naujo stoti y darbo birza?Esu vienisa mama.
 67 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  07-10-2011 11:39, IP: 88.223.36.20
Auginu du vaiksu. Vienma jau suejo 2metai.kitam 10 menesiu.U zpirma gaunu pasalpa.Ar priklauso kokie nor spinigeliai uz vyresniji? Jai taipkur kreptis? Vilnius
 68 MONOPOLY
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  16-10-2011 10:36, IP: 84.15.190.181
esame 4 asmenu seima. vyras gauna701 lt sunui 11m. dukrai 2m. suejo rugpjuti. uz sunu negaunu nieko kai jam suejo 8m. uz dukra irgi nieko negaunu as nuo rugsejo 1d. dirbu, alga701, ar man priklauso kokie pinigeliai? ACIU
 69 Del pasalpos darzeliui
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  08-11-2011 19:01, IP: 86.100.104.243
Laba diena,
Auginu 3 m. dukra, esu netekejusi, siuo metu bedarbe, registruota darbo birzoje, dukra lanko darzeli ir mokame pilna kaina, gal mums priklauso moketi puse kainos? jei taip, kur galeciau kreiptis?
 70 del socialines pasalpos
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  17-11-2011 13:02, IP: 78.63.78.51
laba diena,esu vienisa mama auginu 2m ir 6m vaikus,ar socialine pasalpa mums skaiciuojama visiems trims ar tik vaikams?
 71 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  04-12-2011 13:06, IP: 84.15.186.115
Sveiki, esu daugiavaikė mama, auginu 8 vaikus, su paskutiniu vaiku buvau vaiko prieziūros atostogose. Ir 20011m liepos 1d. išėjo įstatymas, jog vaiką auginti bus galima tik iki dviejų metų .Aš ir išvedžiau jį į darželį.Tuo laiku laukiausi, bet įvyko persileidimas.Tačiau dabar valstybei turėsiu sugrąžinti visus pinigus už 8 mėnesius.Ar galėčiau kur nors kreiptis patarimo.AČIŪ.
 72 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  04-12-2011 15:00, IP: 62.80.225.94
auginu 3 nepilnamecius vaikus,gavosi taip kad socelinis nueme 3men.pasalpa. nes buvo permoka.ar galiejo jos taip pasielgti ir palikti vaikus be pinigu ar tik galiejo asiimti po biski.
 73 Informacija
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  05-12-2011 13:14, IP: 130.244.196.90
Sveiki. As auginu 3vaikus. Vyriausiai bus 4m,o maziausiam bus 1m. Norejau paklausti ar man priklauso daugiavaike pasalpa. As gaunu uz mergytes 3 ir 2m po 52lt men,o uz maziausia 97lt,o socialines man neduoda,nes vaikuciu tetis turi stoveti birzoj 6men. O ar reikia tiek laiko atstoveti? Ir ar man dar kas priklauso. Labai jums aciu. Jei galite,tai atsiuskite atsakyma sms zin,nes interneto as neturiu,o man sitas labai svarbu. Mano nr868390309
 74 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  08-12-2011 17:54, IP: 78.58.234.56
sveiki,dirbau anglijoje legaliai apie 2 metus,dabar gryzau i lietuva ir laukiuosi leliuko,norejau suzinoti ar mano stazas darbo bus uzskaitomas anglijos,kai isidarbinsiu cia,ar ne? aciu uz atsakyma
 75 pasalpa
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  13-12-2011 11:26, IP: 213.103.236.69
Norejau paklausti auginu tris vaikus mazajam penki men.kokios man soc.padalpos priklausi nes nrgaunu ne uz viens vaika esu dirbanti isejus siui metu vaiko atostogu.
 76 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  14-12-2011 20:57, IP: 78.58.16.182
gavau laiska, ka jus i tai Nr.129 paskirti ismokos vaikui uz N.K negalime,nes jus nurodete,kad vaiko tevas S.K gyvena ir dirba svedijoje.kadangi siuo metu jus lietuvos respublikoje nedirbate,todel ismokos vaikui mokejimas uz sunu nera priskirtos.kaip vyras gali tvarkytis svedijoj jei mes lietuvos pilieciai ir kaip as galiu dirbt jei as auginu vaika.cia pas mus siauliu kraste tokie buki darbuotojai,ar visoj lietuvoj jie tokie..jei jie taip daro kaip mums cia gyvent tai mes turim emigruot i uzsienyje
 77 ISMOKOS
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  20-12-2011 11:28, IP: 78.57.145.35
LABA DIENA.NORECIAU PAKLAUSTI. KOKIA ISNOKA TURECAIU GAUTI PRIES GIMDYMA. KAI NIEKUR NEDIRBU? IR AR TURI KOKIA YTAKA INVALIDUMO PAZYMEJIMAS?
 78 PERMOKA
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  16-01-2012 09:19, IP: 78.60.241.29
Sveiki.stoviu darbo birzoje, tevas tevystes atostogose iki 3 metu, gaunam socialine pasalpa.Isleidome vaika i darzeli, pasirodo tap negalima, liepia daryti permoka nors nieko nepranese kad negalima vaiko isleisti i darzeli. Is ko grazinti ta permoka jei gyvename tik is pasalpos? Ka daryti kad negrazinti pemokos?
 79 pasalpa
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  20-01-2012 07:47, IP: 62.212.201.29
esu nedirbanti auginu beveik keturiu metu dukryte ir laukiuosi antro vaikelio.kokios pasalpos galiu tiketis? ar ji man nepriklauso?
 80 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  21-01-2012 10:39, IP: 83.185.29.189
aiskus kad priklauso vaiko kraitelis ir po gimimo pinigelei o jei kokiu pasalu kad antras vaiikas liktais kad ne nes nedaugiavaike semaa,o jai vyras dirba dar
 81 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  24-01-2012 10:27, IP: 78.63.228.77
Sveiki. Esame daugiavaike seima —  pas mus 4 vaikeliai, 7m dukra, 2.8 sunus, dvynukai 1.8. kreipemes del socialines pasaLpos, uz maziukus gaunu po 97.5 lt (nors jusu puslapyje parasyta kad turi moketi po 143 lt), vyresnioji gauna 52 lt. noreciau suzinoti kokios pasalpos gali mums gali buti dar paskyrtos. vyras nedirrba stovi darbo birzoje. labai aciu juns uz atsakyma
 82 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  24-01-2012 12:35, IP: 83.185.16.79
nieko nesitikek nes jie vistiek viska suvels kad nieko negautum ten glusiu salis yra mus visus laiko uz debilus,
 83 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  25-01-2012 08:39, IP: 78.63.228.77
tai kaip asa suprantu termino" daugiavaike seima" Lietuvoje jau nebeegzistuoja ir jokiu pasalpu del to neskyria
 84 Įrašė Rita, —  01-02-2012 11:23, IP: 80.243.19.176
as norejau suzinot koke pasalpa priklauso vienisai mamai auginanti vaika bet tevelis moka alementus ir gaunu is darbo birzos…
 85 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  03-02-2012 10:18, IP: 62.212.207.179
sveiki,esu dvieju vaiku mama ,dukrai septyneri,sunui sueis tuoj treji, esu vaiko prieziuros atostogose,dar laukuosi trecio vaikelio ,kaip sueis trys metai grysiu i darba,bet po triju men, tureciau iseit vel i dekretines ,kaip bus su pasalpom,ar usteks mano darbo stazo gaut pasalpas ,kokios pasalpos dar man priklausys.aciu lauksim atsakymo.
 86 Natalija
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  04-02-2012 13:02, IP: 78.60.13.47
Sveiki, esu mama, mano dukrytei tik 5 menesiukai, mano vyras tevystes atostogu, as stoviu birzoje, mano stazas 7 menesiai per paskutinius 3 metus, birzoje pasake kad man nepriklauso bedarbio pasalpa, nes mazai stazo. Ar man priklauso kokios nors pasalpos? Jei taip, tai kokios ir kur del ju kreiptys? Dekui.
 87 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  05-02-2012 03:53, IP: 78.63.228.77
Sveika. Tau reiketu kreiptis i savo rajono seniunija ir uzpildyti paraiska del socialines pasalpos
 88 lengvata už darželį
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  09-02-2012 13:17, IP: 81.16.239.133
Esame 4 asmenų šeima. Abu su vyru dirbantys menesines pajamos per abu 2000lt, auginame du vaikus 2m ir 4m, ar būtų galimybė už darželį gauti lengvatą, kokiu dokumentų reikia.
 89 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  11-02-2012 12:16, IP: 78.58.198.130
Laba diena, norėjau pasiteirauti, kur kreiptis del "vaiko pinigai" ismokai gauti?
 90 del pašalpu
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  24-02-2012 11:43, IP: 78.62.90.137
Auginu 3 vaikučius 4 mėn., 10 m. ir 16 m. kokias pašalpas- paramas galėčiau gauti iš valstybės jei mūsų su vyru pajamos 400 lt per mėnesį t.y uždarbis. ačiū
 91 del pasalpu
Įrašė lorce, —  24-02-2012 17:59, IP: 78.62.216.174
sveiki ,noreciau pasidometi man 18 metu ir mokausi dienineja mokykloje,ar as uz save kol mokausi galeciau pati gaut i savo asmenine saskaita pinigelius ar ne?su tevais as negyvenu ,turiu sese ir broli kurie taip pat dar moksleiviai?
 92 Del pasalpu
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  27-02-2012 15:16, IP: 194.176.32.66
Laba diena.esu 3vaiku mama.mano situacija tokia.dvi dukros nuo pirmo vyro.o sunus nuo antro vyro.esame nesusituoke.vyras isvyko i anglija,tai teko iseiti is d.birzos.man soc.paramos skyrius pasake.pasalpos tau nepriklauso.tik uz vaikus 204.lt teiskis alementus tada gausi.man alementai vienai mergaitei priteisti,o kitai ne nes tetis(pirm.vyr.) pareiske kad atseit ne jo dukra.tai jus man paaiskinkit,ar bent ta dukra gali gauti ta soc pasalpa kurei priteisti alementai.aciu uz inf.
 93 Virsui jau klusiau apie pasalpele
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  01-03-2012 16:22, IP: 78.60.13.47
Zinokite buvau siandien socialinineme paramos centre, man pasake kad man nieko nepriklauso ir viskas, daugiau informacijos negavau. Keista valdzia…
 94 Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  04-03-2012 13:14, IP: 89.116.177.149
jei mama dar mokinasi kokia pasalpa gaus? jei ji tik 12kl
 95 išmokos už vaikus
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  10-03-2012 19:12, IP: 78.56.136.157
Laba diena. Auginame 3 vaikus-11 m.,8m. ir 7 mėn. Kokias išmokas turėtumėme gauti kaip daugiavaikė šeima, kuri nėra skurdžiai gyvenantii?
Aš gaunu maksimalia motinystės išmoką, vyras uždirba apie 4000 Lt.
**kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų. Ar ši išmoka šeimoms kurių vidurkis vienam asmeniu mažiau nei 525 Lt.?
 96 del ismokos uz vaikus
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  05-04-2012 10:44, IP: 78.60.236.161
Laba diena.Turiu 3 dukras, iš kurių viena jau dirba, kita mokosi universitete dieniniame skyriuje ir papildomai dirba, jauniausiai greitai bus 7 metai.Ar man priklauso kokia nors išmoka už vaikus?
 97 del ismoku?
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  11-04-2012 11:50, IP: 84.32.114.236
sveiki.esu bedarbe,laukiuosi pirmo vaiko jau 5men.nestumas.noreciau suzinot kokios pasalpos man priklauso?kur reikia kreiptis?ar bus man mokama venkartine ismoka nesciai moteriai?ir ismoka vaikui 97.5lt?
laukiu atsakimo.aciu..
 98 Del ismoku
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  12-04-2012 07:40, IP: 78.57.220.6
Laba diena,norejau paklausti ar man priklausytu kokia nors ismoka.Turiu 4 metu dukryte,su vyru oficialiai issiskyre esam,as nedirbanti.Jokio turto savo vardu neturiu.
 99 del pasalpu
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  14-04-2012 13:35, IP: 86.38.18.21
Laba diena,noriu paklaust,auginu tris vaikus,vienam 18m,bet jis mokinasi gimnazijoj,13m,mokosi 7kl,3m auga namuose,nesenai istojau i darbo birza.Noriu suzinot ar man uz sunu kuris mokosi priklauso kokios ismokos.Tevyste nera nustatyta.
 100 ebotcCJtZegKOsdh
Įrašė Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , —  03-06-2012 11:47, IP: 65.167.24.34
Labas,Oj oj oj, 10 dienu sakai?? !!!! nu linkiu tau stirpybes, mama!!! man dar menuo, tai irgi jau su nerimu kovoju, o sapnai vis lipa ir lipa is tos baisumu skrynios ir gasdina rytais


 
< Atgal   Pirmyn >
Griežtai draudžiama šioje svetainėje paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti svetainę kaip šaltinį.
vaikui
vaikui vaikui vaikuiWeb dizainas,puslapių, svetainių kūrimas. E-parduotuvės nuo 499 Lt